Oosterse massage

Bij de oosterse massage worden de meridianen, de energiebanen die
door het lichaam lopen en die in verbinding staan met de organen, opgestreken. Doel is blokkades opheffen en het in balans brengen van deze meridianen, waardoor de levensenergie beter kan stromen. Onderling zijn de meridianen met elkaar verbonden. De oosterse massage is een totale lichaamsmassage; de oosterse filosofie gaat uit van de mens als geheel. Deze massage werkt zowel geestelijk als lichamelijk dieper door dan de westerse ontspanningsmassage en kan ondersteuning en verlichting geven bij o.a. stress, koude handen en voeten, oververmoeidheid enz.